999
Days
999
Hours
999
Minutes
999
Seconds
Focus ontstaat als duidelijk is waar de finish is.

"De kunst zit hem in het durven een eindpunt te formuleren en de organisatie er daar aan te houden.
Het bereiken van het doel betekent dat de organisatie zoals die ontworpen is,
ophoudt te bestaan en iedereen weer met een schone lei begint."

Waarom worstelen organisaties met de veranderende tijdgeest?

Het zal je vast niet ontgaan zijn, maar we leven in een tijd waarin netwerken en communities, althans in het taalgebruik, gemeengoed zijn. Toch zien wij veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze hiermee om moeten te gaan. Die worsteling komt onder andere voort uit het feit dat organisaties uitgaan van langere termijn en voorspelbaarheid en dit moeilijk te verenigen is met het levendige en ondernemende karakter van de nieuwe tijd. Dit verklaart ook het succes van de hype rond disruptief werken en denken. Het disruptieve verstoort immers de vooropgezette structuur en maakt daarmee ruimte voor nieuwe levendigheid.

Met Scheb helpen wij organisaties de levendigheid van deze tijd vorm te geven door werknemers, afdelingen en organisaties als tijdelijk te zien. Door mensen zelf te laten bepalen wanneer hun werk overbodig is, maken we werk voorspelbaar en controleerbaar zonder dat het levendige karakter verdwijnt. Daarom is Scheb zelf ook een tijdelijke organisatie, opgericht met een duidelijk doel en eindpunt. Hierdoor ontstaat helderheid en doen we alleen de dingen die bij onze doelstelling passen. Een voordeel van een duidelijk eindpunt is dat je alleen maar bezig hoeft te zijn met het behalen van het doel. Het anticiperen op de toekomst is naar een vast moment verplaatst waardoor daaraan in het hier en nu geen energie verloren gaat. Met deze tijdelijkheid laten we organisaties zien hoe ze open kunnen staan voor een veranderende omgeving zonder de focus op de huidige doelen uit het oog te verliezen. Als het einddoel is behaald, is het tijd om naar de toekomst te kijken, daarop in te spelen en iets nieuws te creëren. Vandaar onze naam Scheb.

Een eindpunt durven formuleren en de organisatie daaraan te houden, dat is de kunst. Het bereiken van het doel betekent dat de organisatie, zoals die ontworpen is, ophoudt te bestaan en er weer met een schone lei begonnen worden.

Er is ook een nadeel

Deze manier van werken geeft niet de garantie dat er iets blijvends wordt opgebouwd. Dat kan nogal zinloos en een tikje radicaal aanvoelen. Wij zien echter in veel organisaties activiteiten die vroeger effectief waren maar nu weinig meer bijdragen. Bij Scheb vinden we dat iets wat goed is moet blijven. Van die dingen die we niet afschaffen moet wel helder zijn wat ze toevoegen.

Wellicht denk je, oké, het behalen van een doel is met deze zienswijze dus een stuk haalbaarder. Dat is allemaal leuk en aardig, maar wat te doen als het doel bereikt is?? Het kantoorpand verkopen? Iedereen ontslag? Hoe ziet die toekomst er precies uit in die tijdelijkheid van jullie? Eenvoudig gezegd kun je stoppen, doorstarten of opnieuw beginnen. Dat betekent dat na het behalen van het doel een evaluatie plaatsvindt en nieuwe keuzes gemaakt worden. Dat zou dus kunnen betekenen dat het kantoorpand verkocht wordt of dat iedereen ontslagen wordt. Als uit de evaluatie echter blijkt dat zo’n scenario het beste is dan was het waarschijnlijk een kwestie van tijd voor zoiets drastisch ging gebeuren. Veel groter is de kans dat er na een evaluatie één of twee grote en een paar kleine aanpassingen worden gedaan en dat er dan weer aan een nieuwe cyclus begonnen wordt.

Waar is de finish?

Door met elkaar een finish te bepalen wordt duidelijk wat er moet gebeuren om die te bereiken. Door dit met elkaar vast te stellen voelen mensen meer verantwoordelijkheid, wordt hun creativiteit aangesproken en zijn ze meer bevlogen om het einddoel ook werkelijk te halen.

In de evaluatie ontstaat er een moment om afscheid te nemen van onderdelen van de organisatie die niet bijdragen aan het doel. Dit is belangrijk omdat ergens mee stoppen in de praktijk vaak moeilijk blijkt waardoor organisaties meer last dragen dan nodig is. Het gevolg van onhaalbare doelen is immers dat het moment om naar de opgebouwde werkvoorraad te kijken niet komt en er dus mee wordt doorgaan. In ons werk treffen we dagelijks servers, kasten en zelfs afdelingen aan die vol zitten met processen, documenten en dingen die ooit heel nuttig waren en nu weinig meer bijdragen.

Door het toevoegen van een finish wordt de organisatie (weer) het middel om een doel te behalen in plaats van andersom. Dit met elkaar te bepalen zorgt ervoor dat iedereen weet:

 1. wat het doel is en dit haarscherp heeft;
 2. welk werk er klaar moet zijn;
 3. wanneer dit werk klaar moet zijn;
 4. wie er verantwoordelijk is om het af te krijgen;
 5. welke speelruimte er is om de doelen te halen.

Het introduceren van deze manier van werken is wat wij dagelijks doen. Daarmee laten we in organisaties en groepen de kracht van tijdelijkheid inzien. Om u alvast een beetje te laten wennen aan het idee stellen wij u een paar vragen:

 • Heeft u het idee dat uw organisatie nog steeds de relevante dingen aan het doen is?
 • Werkt u in een organisatie die langzaam van corebusiness is gewisseld?
 • Wanneer is de organisatie waar u nu werkt in uw ogen succesvol? Wat is er volgens u dan gedaan, verdiend of geregeld?
 • Heeft u enig idee wanneer de organisatie waar u werkt ophoudt te bestaan?
 • Heeft het antwoord op de vorige vraag ook een eindpunt, is er een streep, een finish die gehaald kan worden? Kortom wanneer is volgens u het doel gehaald?

Onze finish

Wat is ons doel?

 • Minimaal 8 organisaties van ieder minimaal 25 mensen verder helpen.
 • Minimaal 200 mensen hebben de filosofie van Scheb overgenomen.

Wat moet er af zijn om dit doel te halen?

 • 8 Scheb trajecten bij 8 organisaties

Wie gaan dit doen?

 • Onder leiding van Flip en Thomas zullen waar nodig mensen aangehaakt worden.

Wat is er nodig en wat is onze speelruimte?

 • De speelruimte is tijd. We hebben onszelf 3 jaar gegeven om ons doel van 8 organisaties en 200 mensen te halen.

Wanneer moet dit uiterlijk af zijn?

 • 2 juni 2019

Even inzoomen

Flip Heus

De start van deze tijdelijke reis is voor mij begonnen op 8 december 1977. Een groot deel van mijn leven heb ik in Utrecht gewoond. Na een grondige evaluatie van deze stadse levensstijl ben ik met mijn vriendin en dochter in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug gaan wonen.

Lees meer

Thomas Hartgers

Mijn persoonlijke avontuur is begonnen op 6 juli 1976 in Amersfoort. In 2000 ben ik getrouwd met mijn lieve vrouw en zijn we in mijn geboortestad Amersfoort gaan wonen. Nu een aantal jaren verder wonen we in Nieuw Vennep en proberen daar drie dochters op te voeden.

Lees meer

Referenties

Gemeente Arnhem

Bij de gemeente Arnhem hebben we een gedragsverandering begeleid die hoort bij het werken met projectmanagement en portfoliomanagement. Dit terwijl de verleiding van werken vanuit de inhoud en het verleggen van verantwoordelijkheid erg groot was.

Outokumpu

Bij Plate Service Centre Outokumu in Aalten (roestvrijstaal) hebben wij een cultuurverandering begeleid die het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het proactief handelen stimuleert. Daarbij hielpen we het managementteam, de teamleiders en de medewerkers door alternatieven voor het huidige handelen aan te rijken. Het doel was een professionalisering in het gedrag op het gebied van de bedrijfsvoering, de processen en de werkwijze.

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

 

Sparrenlaan 30 - 3941 GL Doorn - 0624687153 / 0618884045 - info@scheb.nl